mandag den 27. juni 2011

Preben Lund: Sindssyg i gerningsøjeblikket?


Den 9. juni 2011 udkommer

Preben Lund
Sindssyg i gerningsøjeblikket?
Retspsykiateren Peter Kramp – læge i lovens og sindets udkantsområde
192 sider, vejl. kr. 249,95

Politikernes iver efter at nedlægge psykiatriske sengepladser har kostet menneskeliv, og det fortjener at blive karakteriseret som en skandale. Således siger retspsykiater gennem 35 år, overlæge Peter Kramp, der i foråret trak sig tilbage som leder af Retspsykiatrisk Klinik i København. Kramps kritik fremsættes i en ny bog.

Der er vægt bag Kramps ord. Han har gennem årene haft ansvaret for mentalundersøgelsen af mere end 2.000 mænd og kvinder. Mentalerklæringen bruges af domstolene til at vurdere, om en gerningsmand har været sindssyg i gerningsøjeblikket, og eller om andre psykiatriske forhold spiller ind.

Journalist ved Radioavisen Preben Lund tegner i bogen Sindssyg i gerningsøjeblikket et portræt af psykiateren og videnskabsmanden Kramp. Bogen giver et enestående indblik i, hvordan retspsykiateren arbejder, og hvilke enkeltskæbner der dukker op i grænselandet mellem jura og psykiatri.

Kramp arbejder med retspsykiatri på et videnskabeligt grundlag og peger på, at både danske og udenlandske undersøgelser viser, at færre sengepladser i psykiatrien giver mere kriminalitet blandt psykisk syge. Hvert år begås 50-60 drab i Danmark, og cirka hver femte begås af en psykisk syg.

Kramp oplyser, at langt de fleste psykiatriske patienter lever et stille og udramatisk liv, og at de i dag ved hjælp af medicinsk behandling kan få et meget bedre liv end tidligere.

NYT NORDISK FORLAG
ARNOLD BUSCK / SCHØNBERG

Se mere på

På Facebook

Ingen kommentarer:

Send en kommentar